Mỗi người đều có thời điểm của riêng mình

(Quocchien242) Mỗi người đều có thời điểm của riêng mình. Hãy kiên nhẫn và đừng để người khác thúc giục bạn với mạch thời gian của họ...
No comments:

Post a Comment