[Thương hiệu cá nhân] Diễn giả Nguyễn Quốc Chiến

Hệ thống thương hiệu online của Diễn giả Nguyễn Quốc Chiến, do Aone JSC thiết kế gồm có:

Avatar / Cardvisit
Website cá nhânwww.nguyenquocchien.com
Website và Mạng xã hội vệ tinh:
+ www.about.me/quocchien242
www.facebook.com/quocchien242 - www.facebook.com/dayvietcv
+ www.twitter.com/quocchien242
+ www.slideshare.com/quocchien242...






0 Comments