[Thương hiệu cá nhân] Blogger Linh trà

Linh trà là 1 lập trình viên, nhưng lại có niềm đam mê đặc biệt về trà đạo. Anh tự chọn cho mình cái tên Linh trà với mong muốn theo đuổi con đường trà, phổ biến văn hóa trà đến với đông đảo những người trẻ tuổi trong và ngoài nước.

Dự án thương hiệu cá nhân của anh gồm có:

- Avatar
- Slogan: Có Duyên tất tự tìm Trà
- Cardvisit
- Website: www.linhtra.net
- Social Network: Facebook, Twitter: www.facebook.com/LinhAndTea
No comments:

Post a Comment