[Thương hiệu cá nhân] Blogger Kem Kin

Kem Kin là blogger với sở thích đặc biệt về Thời trang và Ẩm thực. Dự án thương hiệu cá nhân của chị gồm có:

- Logo / Avatar
- Slogan / Description: Thời trang và Ẩm thực
- Website / Blog: http://www.kemkin.tk
- Social Network: Facebook, Twitter, Google+, Linkedin
No comments:

Post a Comment