Bài thơ: Bớt - Thêm

Bài thơ: Bớt - Thêm - Diễn giả Nguyễn Quốc Chiến


Bớt trách móc, thêm cảm ơn

Bớt giận hờn, thêm vui vẻ

Bớt khóc lóc, thêm nụ cười

Bớt chê người, thêm xin lỗi

Bớt nói lại, nghe nhiều hơn

Bớt hứa suông, thêm hành động

Hãy mở lòng, sống yêu thương

Giữ sáng Tâm, thêm hạnh phúc


- Nguyễn Quốc Chiến,

Ngẫu ngộ khi bàn về chữ "Tâm"

No comments:

Post a Comment