Diễn giả Nguyễn Quốc Chiến chia sẻ trong workshop "Bản lĩnh Doanh nhân"

(Quocchien242) Workshop "Bản lĩnh Doanh nhân" do Fin Life Việt Nam tổ chức trong 2 tuần, với 5 buổi đào tạo dành cho cấp bậc Quản lý, Lãnh đạo tại Fin Life. Diễn giả Nguyễn Quốc Chiến và các cộng sự đã có buổi chia sẻ, huấn luyện nhiều năng lượng với các kiến thức và kỹ năng vô cùng bổ ích.

Diễn giả Nguyễn Quốc Chiến chia sẻ trong workshop "Bản lĩnh Doanh nhân"

Workshop giúp cho các nhà Quản lý và Doanh nhân tương lai cài đặt tư duy doanh chủ, hiểu được sự khác nhau giữa người làm thuê và người làm chủ. Qua những ví dụ, case-study vô cùng thực tế, Diễn giả Nguyễn Quốc Chiến chia sẻ với Học viên công thức 6T-1M giúp Doanh nhân xây dựng bản lĩnh cho chính mình, thích ứng với sự phát triển nhanh của thế giới kinh doanh, đặc biệt là trong lĩnh vực vô cùng cạnh tranh như Bảo hiểm, Tài chính, Đầu tư...

Diễn giả Nguyễn Quốc Chiến chia sẻ trong workshop "Bản lĩnh Doanh nhân"

Đồng thời, Diễn giả Nguyễn Quốc Chiến và các cộng sự cũng đan xen những bài tập về xây dựng kế hoạch hoạt động cho cả Công ty/ Văn phòng kinh doanh và xây dựng văn hóa doanh nghiệp với một vài mô hình phổ biến hiện nay.

Diễn giả Nguyễn Quốc Chiến chia sẻ trong workshop "Bản lĩnh Doanh nhân"

Diễn giả Nguyễn Quốc Chiến chia sẻ trong workshop "Bản lĩnh Doanh nhân"

Đặc biệt, còn có một buổi hướng dẫn chuyên sâu về kỹ năng phác thảo và xây dựng kế hoạch kinh doanh cho Doanh nhân.

Diễn giả Nguyễn Quốc Chiến chia sẻ trong workshop "Bản lĩnh Doanh nhân"

Diễn giả Nguyễn Quốc Chiến chia sẻ trong workshop "Bản lĩnh Doanh nhân"

Diễn giả Nguyễn Quốc Chiến chia sẻ trong workshop "Bản lĩnh Doanh nhân"

Khóa đào tạo kết thúc để lại rất nhiều cảm xúc và nhận được nhiều lời cảm ơn chân thành từ các Học viên. Chúc các anh/chị thành công với các dự án kinh doanh của chính mình.

Diễn giả Nguyễn Quốc Chiến chia sẻ trong workshop "Bản lĩnh Doanh nhân"

Diễn giả Nguyễn Quốc Chiến chia sẻ trong workshop "Bản lĩnh Doanh nhân"


No comments:

Post a Comment