Sự lựa chọn

(Quocchien242) Chọn con tim hay là nghe lý trí? - Người ta cứ tranh cãi nhau xem là nghe theo bên nào, người chọn lý trí thì bị chê cứng nhắc, người chọn con tim thì bảo là đa cảm...


Thực ra, không có quyết định nào hoàn toàn đúng hay hoàn toàn sai. Cái chính là nó có phù hợp với con người mình không! Một người trực giác mạnh thì nên nghe theo con tim, một người phân tích mạnh thì nên nghe theo lý trí. 

Cố gắng "làm khác mình" là một quyết định đầy rủi ro. Có thể thành công hoặc thất bại. Dù sao thì đó cũng sẽ là bài học, để biết được nên ra quyết định như thế nào thì đúng nhất, cảm thấy hài lòng và dễ chấp nhận nhất. 

Nhớ lấy - Mạnh về trực giác thì đừng cố KHÔNG TIN vào trực giác!

- Nguyễn Quốc Chiến,

No comments:

Post a Comment