Header Ads

Header ADS

Hướng dẫn ngắn gọn cho cuộc đời

Bớt xem ti vi, năng đọc sách
Bớt đi mua sắm, năng ra ngoài trời
Bớt bày bừa, giữ nhiều khoảng trống
Bớt vội vàng, năng chậm rãi
Bớt tiêu thụ, năng sáng tạo
Bớt ăn vặt, năng ăn thực phẩm tốt cho sức khỏe
Bớt việc vớ vẩn, thêm việc tạo tác động
Bớt lái xe, năng đi bộ
Bớt ồn ào, thêm tịch mịch
Bớt suy nghĩ về tương lai, tập trung nhiều vào hiện tại
Bớt làm việc, thêm vui chơi
Bớt lo lắng, năng mỉm cười
Hít thở.

- Đời đơn giản khi ta đơn giản,
Xuân Nguyễn tuyển chọn - Kim Nhường dịch


No comments

Powered by Blogger.