Học viết CV cùng chuyên gia

(Quocchien242) Bạn chưa có ý tưởng gì cho một bản CV? Bạn muốn có một CV thật chuyên nghiệp, hấp dẫn? Bạn muốn xây dựng CV theo phong cách của riêng mình? Làm thế nào để tạo điểm nhấn trên CV? Đơn xin việc nên viết tay hay đánh máy? Nhà tuyển dụng bị ấn tượng bởi điều gì? Hãy hỏi chuyên gia! 0 Comments